Publicatie Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel heeft over het Omgevingsvergunningvrije bouwen een informatieve publicatie gemaakt.
De publicatie voorziet duidelijk in een behoefte, omdat over dit onderwerp veel vragen bestaan.

De publicatie is beschikbaar in pdf-formaat en is verduidelijkt met illustraties.
Het is niet de bedoeling om het ambtenarenapparaat in Dongeradeel te overladen met vragen en opmerkingen uit heel Nederland.
De Vereniging Bouw- en woningtoezicht biedt daarom aan voorlopig te fungeren als verzamelpunt van op- en aanmerkingen op het boekje,
via ln.twb-gniginerev|ofni#ln.twb-gniginerev|ofni.

| Publicatie 'Omgevingsvergunningsvrij bouwen' (Gemeente Dongeradeel) (pdf)


wijzing in de -s-
Vergunningsvrij en vergunningvrij zie ook: BOR Toelichting Bijlage 2
zie ook presentatie Wico Ankersmit van Via Adviseurs

§ 2.6. Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning

2. Wijzigingen ten opzichte van de regeling in de Ww en het Bblb

De regeling uit het Bblb is niet ongewijzigd overgeheveld naar deze bijlage. Zeker op detailniveau is de regeling op diverse onderdelen gewijzigd.

(…)
Een laatste wijziging betreft ten slotte de in de nota van toelichting gehanteerde schrijfwijze van vergunningvrij.
Anders dan in het Bblb is er geen tussen-s opgenomen. Dit sluit aan bij de schrijfwijze van bijvoorbeeld vergunninghouder in de tekst van de wet.
Waar in deze toelichting wordt gesproken over de voorheen geldende categorie bouwvergunningsvrije bouwwerken is wel een verbindende «s» geplaatst.