Bor Toelichting Inhoudsopgave

NOTA VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave I
Algemeen deel62
§ 1.Inleiding62
§ 2.Aanwijzing van vergunningplichtige en vergunning-vrije activiteiten63
2.1.Inrichtingen en mijnbouwwerken632.2.Brandveilig gebruiken van een bouwwerk64
2.3.Vergunningvrije bouwactiviteiten642.4.Beschermde rijksmonumenten64
§ 3.Het bevoegd gezag65
§ 4.De aanvraag67
4.1.De wijze van indiening67
4.2.De indieningsvereisten68
4.3.Relatie met de Wet Bibob70
§ 5.De inhoud van de omgevingsvergunning70
5.1.Voorschriften archeologische monumentenzorg71
5.2.Voorschriften inrichtingen en mijnbouwwerken71
5.3.Voorschriften ten aanzien van activiteiten in provinciale milieuverordeningen71
5.4.Tijdelijke vergunningen72
§ 6.Advies, verklaring van geen bedenkingen en bijzondere bestuurlijke verplichtingen72
§ 7.Handhaving74
7.1.Algemeen74
7.2.Interbestuurlijk toezicht76
§ 8.Bedrijfseffecten, administratieve en bestuurlijke lasten77
8.1.Omgevingsvergunning778.2.Handhaving78
8.3.Bestuurlijke lasten79
9.Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid79
§ 10.Adviezen79
11.Reacties op het ontwerp80
IIDe artikelen81
Bijlage I116
Bijlage II117
Bijlage III164