Bor Toel I Algemeen Deel § 9

§ 9. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

De VROM-Inspectie heeft medio 2008 een HUF-beoordeling gedaan op het Bor en de Mor.
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat de integratie van regelingen van uiteenlopende disciplines
geen nadelige gevolgen voor de uitvoering zal hebben.
Voorts hebben zij een aantal specifieke opmerkingen bij diverse artikelen gemaakt.
Deze opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van de tekst van het besluit en van de toelichting.